Điều gì khiến bạn vừa sợ lại vừa thích?

Trong cuộc đời của bạn cho đến thời điểm này hoặc chưa từng, điều gì khiến bạn vừa sợ lại vừa phấn khích?

Cặp bồ :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Bao rách :))

Sao thích?

Lừa được đối tác và thử rủi ro của bản thân :))