Doanh thu vải thiều Lục Ngạn phá vỡ mốc kỷ lục hơn 60 năm qua - Tiêu dùng

thế mà hôm trước xem vtv vẫn thấy vụ trừ bì và lùi cân, ko lẽ cung cầu ko điều chỉnh đc chuyện này?