Đừng xa em đêm nay - Thảo Trang

Ngày xưa xem Để Mai Tính thì ấn tượng nhất đoạn cô nữ chính (Kathy Uyên) hát bài này, nghiện đến nỗi cắt ra up Youtube để thỉnh thoảng nghe lại:

Giờ mới tìm đc bản full do chính Thảo Trang hát, cá nhân thì ko ai hát bài này hay hơn, nghe rất tình, mời anh em thẩm: