Em tên Diệu Minh

1 Like

Cái mặt kiểu này nhìn rõ miền nam luôn nhỉ, miền bắc ko có nét mặt này

có chứ, mà sao edit gỡ bớt ảnh à