[eMagazine] - Những phận đời mưu sinh trên bãi rác

Thu nhập ác đấy chứ, nghề này nhìn vào có vẻ cực khổ và ngèo nhưng thu nhập khá tốt. Đội đồng nát còn ác hơn nữa, cực giàu.