Eugenie Nguyen - Nguyễn Ngọc Xuân, nàng thơ 1999

Link profile cho ae nào cần:

Nguyễn Ngọc Xuân, sinh năm 1999, quê Tiền Giang, học RMIT nhé

Tuyệt vời :smiling_face_with_three_hearts:

1 Like

Nàng thơ này căng quá =))

1 Like