Facebook đang bắt đầu lên kế hoạch đổi tên ứng dụng Instagram và WhatsApp

Facebook đang bắt đầu lên kế hoạch đổi tên ứng dụng Instagram và WhatsApp thành “Instagram from Facebook” và “WhatsApp from Facebook”.

Có lẽ do hiện tại nhiều người dùng sử dụng 2 ứng dụng này vẫn chưa biết nó thuộc sở hữu từ Facebook nên họ quyết định thêm chữ “from Facebook” để khẳng định chắc chắn là nó không phải của Twitter hay của Google.

Không đổi tên còn có người dùng,

Đổi tên rồi người ta gỡ luôn không đắn đo :))

Người ta dùng đâu có vì cái tên đâu @taicv, có ai biết Google nghĩa là cái mẻ gì đâu.

trào lưu tẩy chay facebook : ))