Facts #15 - Chân Dung Cô Phượng / Họa sĩ Mai Trung Thứ. Bức Tranh Triệu Đô Việt Nam

Chân Dung Cô Phượng (1930) - Mai Trung Thứ. Tác phẩm hội họa bán với giá 3.1 triệu USD, hơn 70tỷ VNĐ. Là tác phẩm có giá trị cao nhất trong nền hội họa Việt Nam.