Facts #16 - Vòng XIMEN, Văn Hóa, Nguồn Gốc và Lịch Sử Vòng XIMEN Miền Tây

Vòng XIMEN là dấu hiệu nhận biết rất riêng của người Miền Tây. Vậy vòng XIMEN đó có nguồn gốc từ đâu? Facts #16 - Vòng XIMEN, Văn Hóa, Nguồn Gốc và Lịch Sử Vòng XIMEN Miền Tây