Facts - Emoji, Emoticon, Kaomoji, Stiker và Nguồn gốc, cột mốc, lịch sử phát triển EMOJI