Gửi gif qua web link

Cái này up gif porn thì phê, tốt nhất là giới hạn nguồn gif lại :grin:

up ko về host, chỉ show link