Giải cứu một người dân mắc kẹt trong hang đá 5 ngày

Không biết còn sống hay ko, kinh vãi

tít báo như cứt, phải là “Đang giải cứu” chứ