Giá vàng miếng vượt xa mốc 39 triệu đồng/lượng, USD tăng nhẹ