Giác hơi, bấm huyệt người phụ nữ bất ngờ bị liệt nửa người