Giao cho công an thí sinh chụp ảnh đề Văn đăng lên mạng

giờ các em công nghệ cao rồi, nhớ hồi mình thi, trúng năm ông Thiện Nhân lên, coi sát sao, ko mở phao được, toạch gần như cả trường, cuối cùng đc thi lại lần 2, lại đỗ sạch =))