Hà Nội: Người đàn ông “khoắng“ điện thoại chỉ trong tích tắc