Hà Nội: Sẽ xem xét cấp sổ đỏ cho những dự án chung cư “dính” sai phạm- VnEconomy