Hai Di Lao - Đế chế lẩu hàng đầu Trung Quốc: Ông chủ không biết nấu lẩu cho

ờ mình cũng éo biết nấu chè, khác cái là khách không nườm nượp :((