Hai em nhỏ bị điện giật tử vong: Đơn vị thi công đấu điện