Hai tàu Hải quân Canada lần đầu cập cảng Cam Ranh - VnExpress

https://vnexpress.net/thoi-su/hai-tau-hai-quan-canada-lan-dau-cap-cang-cam-ranh-3936270.html?vn_source=top8&vn_medium=buildtop&vn_campaign=nonpersonalize

hải quân có món đi thăm nhau kể cũng hay nhỉ.

Có thể cho giật tít thay cho tít của link không thím?

sao lại không? Chỉ cần xoá cái title nó tự ghi là được mà.