Hiện nay, người già chỉ chiếm 13% tổng dân số Hàn Quốc nhưng tỷ lệ này sẽ đạt 40% vào năm 2060, tạo nên cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế, an sinh xã hội

Phim xem không ám ảnh vì không khắc hoạ sâu nhưng đủ nét để hiểu các hoàn cảnh thế này ở mức độ lạc quan nhất.

xã hội hàn quốc giàu có nhưng không văn minh, phải không chủ tịch Kin?