Him Lam rút lui, Hà Nội tự bỏ hơn 2.500 tỷ làm cầu Vĩnh Tuy 2- VnEconomy