Hình ảnh Mỹ Tho 1968 đầy ấn tượng của nhiếp ảnh gia Paul Sorene - Hội du lịch...l


Câu view chán ghê, …