HLV Park... đứng ngồi không yên

pm bộ văn hóa điều đi phẫu thuật luôn, hlv quyền lực nhất lịch sử đây rồi <3