Hoang Ha on Instagram: “Uống một li sữa mà bụng vẫn ổn định v là ok rồi 🤪🤪🤪🤪 #sexy #body #gymgirl”

https://www.instagram.com/p/Bzh7n54hqBc/?igshid=wwtsbqtvkjdm