Học wc vuvuzela mà hơi lẫn chút

:laughing::laughing::laughing::laughing: