Https://vietnamnet.vn/vn/hotface/media/bi-an-moi-tinh-dep-am-anh-cua-nha-van-chu-lai-531876.html

https://vietnamnet.vn/vn/hotface/media/bi-an-moi-tinh-dep-am-anh-cua-nha-van-chu-lai-531876.html

bài kiểu longform éo lấy dc preview

khi post phải để đủ lâu để server nó craw dữ liệu nhé, bấm post ngay là nó ko craw kịp đâu.