Https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/co-gai-to-bi-nhan-vien-xe-khach-phuong-trang-sam-so-luc-dang-ngu-539657.html

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/co-gai-to-bi-nhan-vien-xe-khach-phuong-trang-sam-so-luc-dang-ngu-539657.html

Bọn Vietnamnet này nó chặn kiểu gì đó mà discourse không thể craw được, nếu áp proxy vào mới craw được…