Kẹt xe hàng chục km ở Sài Gòn vì xe cẩu chết máy - VnExpress

https://vnexpress.net/thoi-su/ke-t-xe-ha-ng-chu-c-km-o-sai-gon-vi-xe-cau-chet-may-3949964.html?vn_source=top2&vn_medium=buildtop&vn_campaign=personalize