Khách hàng muốn đấu giá lô gỗ sưa ở Hà Nội phải đặt cọc gần 10 tỷ

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/khach-hang-muon-dau-gia-lo-go-sua-o-ha-noi-phai-dat-coc-gan-10-ty-546441.html