Khi chủ cây xăng nghe tin giá xăng giảm mạnh

Vụ này đúng không:

1 Like

Chắc vậy ạ
Em chỉ lấy ảnh giật tít thôi chứ cũng không rõ nguồn ảnh