Khi cô dâu Việt bị coi như 'món hàng còn trinh' ở Hàn Quốc

Nghèo đi liền với hèn…

Nói thì bảo phân biệt vùng miền nhưng mình thấy phong trào này ở miền Tây đông vãi, mà chính bọn Hàn nó cũng thừa nhận là nó coi dân VN rất hạ đẳng luôn.

Chấp nhận “bán mình” thì chả hạ đẳng :frowning:

Kênh youtube cho anh em quẹo lựa:

https://www.youtube.com/user/mikeike555/videos