Khoảng 9.2 triệu người chơi trò Candy Crush nhiều hơn 3 tiếng 1 ngày | Tinhte.vn