Khoảnh khắc tàu thủy 57.000 tấn húc vỡ cầu cảng tại Vũng Tàu

Cái xà lan ko chìm nhỉ, hàng hoá buộc bên trên cũng ko rơi luôn, ác thật.