Không muốn bị phạt tiền ở thành phố Venice, cần biết những điều này


7-dieu-cam-venice-1-2323
Không muốn bị phạt tiền ở thành phố Venice, đừng làm những điều này :face_with_monocle::face_with_monocle::no_good_woman:
  1. Xả rác ở Venice
  2. Tắm ở các con kênh
  3. Cho chim bồ câu ăn
  4. Bán khoả thân hoặc mặc đồ hở hang nơi công cộng
  5. Treo móc khoá tình yêu lên cầu
  6. Ngồi hoặc nằm ở nơi không đúng quy định
  7. Sử dụng xe đạp
  8. Uống rượu trong khoảng thời gian từ 20h - 8h sáng
    Chi tiết vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/3eYIlDz

đọc đến đây thì kết luận là dẹp, ko đi đâu nữa, ở nhà cho lành :))