Làm cái cho vui

1 Like

nhìn như sapa
sao cần 20 kí tự vậy

Chuẩn luôn! Đủ 20 chars chưa?!

nhìn như châu Âu, địa chỉ ở đâu đấy thầy?

Sapa thành phố thi thoảng trong mây. Rock cafe hay sao ấy.

Đính chính; Tam Đảo nhé. Sao cứ nhịu thành Sapa :thinking:

lâu lắm không lên Tam Đảo, mà Mai Châu nhậu ngon hơn

yea, Tam Đảo sương đẹp, ngồi nhậu sương vây quanh mình, bồng lai vãi.