Lâm Đồng: Sét đánh chết gục 10 con bò sữa ngay tại máng ăn