Lên tivi mà hỏi, lên tivi mà lấy, lên tivi mà mua

:))

:rofl:

1 Like