Logo idea : )))

image

2 Likes

vãi cớt :rofl::rofl::rofl::rofl:

give him a medal, à chưa có chức năng này nhỉ, để xem…

image vầy cũng đẹp, thằng nào láo nháo tát vỡ mồm

1 Like

xúc xắc, một chịch

db
Tôi xin phép đề cử cái logo này. Ý nghĩa logo như sau

  1. Chữ db là viết tắt của : điếm báo (đọc là đờ bờ)
  2. Hai chữ ii là : information + interesting => thông tin rất thú vị
    Hi vọng admin duyệt :slight_smile:
1 Like

Nhìn giống cái mũi, hai chữ ii là sống mũi hai bên là cánh mũi, chuyên hít hà drama

Ẩn sâu của hít hà drama gọi là La Liếm đó =))

ngon, có khi lấy logo này làm logo kênh Drama :smiling_imp: