Mỗi ngày trên thế giới có thêm 1 triệu ca nhiễm trùng qua đường tình dục được

thôi đéo chich nữa - uống bia

sao cứ ra double link thế?, gửi qua API à?

đéo phải, paste link vào thôi

nó bị hên xui, ông ko bị bao giờ à

không bao giờ luôn

Vl thế

Sao, giật mình hả thủ lĩnh :sunglasses: