Mẹ bị lửa thiêu khi đưa nước uống cho con chữa cháy rừng: Đau lòng cảnh con trai khóc ngất bên quan tà i mẹ