Massage kích dục giá 13 triệu đồng ở Sài Gòn bị cảnh sát đột kích - VnExpress

https://vnexpress.net/phap-luat/massage-kich-duc-gia-13-trieu-dong-o-sai-gon-bi-canh-sat-dot-kich-3950224.html

đắt vậy?