Máy bay Vietjet Air nhầm đường lăn, máy bay khác đang hạ cánh phải bay vọt lên

https://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/may-bay-vietjet-air-nham-duong-lan-may-bay-khac-dang-ha-canh-phai-bay-vot-len-549678.html