Một số gương mặt trong cuộc thi ảnh Rạng rỡ Banker


Huỳnh Thị Thanh Thúy - Agribank


Nguyễn Thị Diệu Mi - Kienlongbank


Nguyễn Tuyết Trinh - SHB


Lê Đoàn Thu Thảo - HDbank


Nguyễn Nhật Anh - PVCombank


Nguyễn Thị Hồng Loan - Vietinbank


Phan Võ Linh Nguyên - ACB


Thanh Huyền - SHB


Phạm Thị Bảo Linh - MB


Đỗ Thị Thùy - Techcombank


Hoàng Hoài Thu - ACB

Chốt


Tô Tích Nguyên - Indovinabank