Mỹ nữ 20 tuổi nghiện mặc hở góp mặt trong MV của Sơn Tùng M-TP - Nhạc Việt