MyGo và Vỏ Sò - Cuộc chơi tay ngang hay chiến lược dài hơi của Viettel Post?