Nam giới mê pizza, fast food sẽ ít tinh trùng

vãi thật, mình thì vừa đi ăn gà rán về, mở topic này ra đúng lúc tv cũng nói y hệt, quả này căng :sweat_smile: