Ngọc Trinh, Thiền và King's cup

Quả đít thần thánh thật