Người dân ném đá, cây cối chặn đường vào nhà máy điện mặt trời

topic này có thumb bằng gif luôn, sang chảnh vãi

đù chất vãi, linkhay thua kèo này rồi