Người cha ở Sài Gòn đã tìm được con trai 8 tuổi sau 4 tháng lạc nhau - Tuổi Trẻ Online

Công an làm việc tốt